Yhdistyksen rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste


1 Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri


2 Rekisterinpitäjä

Kallon-ja kasvonluiden kasvuhäiriötä sairastavien tuki, CRANIO, ry

Yhdistysrekisteritunnus 150.460

Verkkosivut: http://www.cranio.fi
Osoite: Leväsentie 20 , 70780 Kuopio
Puh. 050 579 3290
Sähköposti: cranio@cranio.fi


2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Salla Krok Sihteeri, cranio@cranio.fi


3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille.


4 Rekisterin tietosisältö


Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi kerätään seuraavat tiedot:

  • Jäsenien yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (syntymävuosi, jäsentyyppi, toimikuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (potilasjäsenen sairauden diagnoosi)

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.


6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle


7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään sähköisessä rekisteripalvelussa (Yhdistysavain rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille. Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Cranio ry ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan. Yhdistysavaimen tekninen palvelunkuvaus löytyy osoitteesta https://www.yhdistysavain.fi/nykyisille-asiakkaille/tekninen-palvelunkuvaus/.


8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.


9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.