Vertaistukea tarjolla

Mitä kallon ja kasvonluiden kasvuhäiriöt ovat?


Kraniosynostoosilla tarkoitetaan yhden tai useamman kallon sauman ennenaikaista luutumista.

 

Sauman ennenaikainen luutuminen voi johtaa kallon poikkeavaan muotoon tai pään hidastuneeseen kasvuun. Kallon on kyettävä laajenemaan riittävästi aivojen kasvun myötä, koska aivojen tilavuus kolminkertaistuu lapsen ensimmäisen elinvuoden aikan ja nelinkertaistuu kahden ensimmäisen vuoden aikana. Jos yksittäinen sauma on luutunut ja estää kalloa kasvamasta kyseiseltä kohdalta normaalisti, johtaa aivojen kasvu kompensatorisiin muutoksiin toisessa osassa kalloa.

Suomessa esiintyvyyttä tai ilmaantuvuutta ei ole selvitetty.

 

 

Yleinen käsitys on että kallon epämuodostumia esiintyy noin 1:1000 elävänä syntynyttä kohden. Kun Suomessa syntyy vajaat 60 000 lasta vuodessa, uusien synostoosipotilaisen vuosittaisen kokonaismäärän voitaneen olettaa olevan Suomessa noin 60. Tämä vastaa suurin piirtein leikattujen kraniosynostoosipotilaiden määrää eri Pohjoismaissa.

 

HUS:n plastiikkakirurgian klinikan kraniofasiaalikeskuksessa tehdään yhteistyössä neurokirurgian kanssa vuosittain 40–50 kalloa laajentavaa kranioplastiaa synostoosipotilaille. Osalla näistä potilaista diagnoosi on viivästynyt ja tehty vasta esimerkiksi kouluiässä tutkittaessa oppimisvaikeuksia tai käytöshäiriöitä.

Oulun craniofaciaalikeskuksessa tehdään leikkauksia noin 20-30 vuosittain ja lisäksi muissa yliopistosairaaloissa todennäköisesti vähemmän.

Suomessa tehdään arviolta noin 100 leikkausta vuodessa, joista osalle potilaita tehdään useampi leikkaus.

Lisätietoja ja diagnoosioppaita löydät täältä.

 

Jäsenhuoneeseen

Työhuoneeseen

 

Cranion jäsen: Mikäli sinulla ei ole vielä jäsentunnuksia, ota yhteyttä sihteeriin. Tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen jäsensivujen käyttämistä varten.

Cranion Jäsen: Mikäli jos et halua olla enää yhdistyksen toiminnassa mukana ilmoitathan siitä sähköpostiin cranio@cranio.fi tai 050-5793290

Jos sinulla on kysyttävää tai palautetta verkkosivustoon liittyen, voit ottaa yhteyttä oheisella lomakkeella.

Nämä sivut on tarkoitettu antamaan puolueetonta informaatiota yhdistyksemme vammaryhmistä, olemassa olevista hoito- ja tukimuodoista, sekä erilaisista yhdistyksemme jäseniä koskettavista tapahtumista.

Me emme anna lääketieteellisiä suosituksia, emmekä ota kantaa eri hoitomuotoihin. Pyrimme parhaamme mukaan tarkastuttamaan sen informaation oikeellisuuden minkä näille sivuille laitamme, jos se ei ole lääkärin tai muun asiantuntijan kirjoittamaa. Jäsenhuoneessa tarjoamme jäsenistölle suljetun keskustelupalstan, missä jokainen kirjoittaa asioista omana mielipiteenään.

On hyvä kuitenkin muistaa, että monesta asiasta saattaa olla olemassa eri näkökulmia, jotka kaikki eivät välttämättä ole esillä. Lukijan on myös hyvä muistaa, että eri puolilla Suomea hoitokäytännöt vaihtelevat ja ensisijaisesti omasta / lapsen hoidosta tulee keskustella hoitavan lääkärin / terapeuttien kanssa.