Toiminta

Toiminnan tavoitteet

 

Kallon- ja kasvonluiden kasvuhäiriötä sairastavien tuki, CRANIO ry on valtakunnallinen yhdistys, jonka tavoitteena on tiedottaa kallon- ja kasvonluiden kasvuhäiriöistä ja niiden hoitomahdollisuuksista niin potilaille ja heidän omaisilleen kuin terveydenhuoltohenkilöstöllekin.

Yhdistys antaa neuvoja ja tukea vamman aiheuttamissa ongelmissa sekä järjestää vammasta kärsiville mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen toisten potilaiden ja heidän omaistensa kanssa.

Tarjoamme monipuolista vertaistukitoimintaa Craniolaisille ja heidän perheilleen. Toimintaamme johtaa hallitus, jonka jäsenet löydät kohdasta hallitus. Järjestämme koko perheelle suunnattuja vertaistukitapaamisia vähintään kaksi kertaa vuodessa. Yhdessä mukavien asioiden tekeminen samassa elämäntilanteessa olevien kanssa on vertaistukea parhaimmillaan. Vertaistuen kautta saa korvaamatonta apua arjen sujumiseen ja tukiviidakon pyörittämiseen. Yhdistyksemme perustuu vapaaehtoisuuteen. 

 

 

Toiminnan rahoitus

 

Toiminnan päärahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA. Stea:n avustuksella toteutetaan vertaistukitapaamisia vähintään kaksi kertaa vuodessa ja messuilla tiedottaminen esim. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Tämän lisäksi toimintaamme rahoitetaan jäsenmaksujen avulla. Kantavana voimana yhdistyksen perustamisesta lähtien on ollut myös vanhempien vapaaehtoistoiminta.